New subprojects initiating in the iCAN Flagship Project

iCAN-lippulaivahankkeessa käynnistyvät uudet osahankkeet

iCAN-lippulaivahankkeessa on otettu valtavia askelia vuonna 2022, kun on luotu putki tulevaa näytteenottoa ja molekyyliprofilointia varten ja perustettu iCAN Discovery Platform, jossa tietojen analysointi tapahtuu turvallisessa ympäristössä. 

Vuodenvaihteessa tapahtuu toinen suuri muutos, kun lippulaivahankkeen toinen kausi käynnistyy, ja sen yleistavoitteet ovat tarkentuneet ja uudet isäntäosahankkeet ovat tulossa. Yleistavoitteena on korreloida kasvainkohtaiset ominaisuudet isännän vasteen kanssa, jotta diagnostiikkaan ja lääkekehitykseen voitaisiin käyttää yleissyöpään liittyvää ja laajamittaista lähestymistapaa. Tähän sisältyy tuhansien näytteiden laaja molekyyliprofilointi ja sen yhdistäminen syviin kliinisiin tietoihin.

Uutena elementtinä on alahankkeiden ryhmittely aihealueiksi, joilla on yhteisiä lähestymistapoja, jotta helpotetaan hankkeiden välistä ristiinsyöttöä.  Aihealue ”Kasvainten profilointi ja prekliiniset mallit” yhdistää alahankkeet, joissa korkealaatuisten tuoreiden kasvainnäytteiden kerääminen ja molekyyliprofilointi on yhteinen piirre. Tämän aihealueen tieteelliset osahankkeet ulottuvat tieteellisistä löydöistä kliiniseen toteutukseen.  

Kohti kliinisiä tutkimuksia” -teema yhdistää osahankkeet, joiden tavoitteena on kehittää uusia akateemisia innovatiivisia kliinisiä tutkimuksia, jotka perustuvat molekyyliprofilointitietoihin ja jäljellä olevan taudin tarkempaan havaitsemiseen hoidon aikana, ja jotka keräävät näytteitä kliinisissä tutkimuksissa, joiden tavoitteena on löytää vasteen biomarkkereita. Lisäksi aihealue kattaa syövän varhaisen havaitsemisen ja sukusolujen alttiuden. Kaiken kaikkiaan tavoitteena on kehittää parhaita käytäntöjä siitä, miten tieteelliset tulokset voidaan panna täytäntöön kliinisissä tutkimuksissa, ja tämä yleistavoite liittyy läheisesti myös edellisen aihealueen alahankkeisiin.  

”Omics approaches and data platform” -teema yhdistää osahankkeet, joiden tavoitteena on kehittää iCAN-tietoalustaa sekä luoda ja toteuttaa uusia innovatiivisia lähestymistapoja, joilla voidaan analysoida molekyyliprofiilien kerääntyviä tietoja. Tavoitteena on parantaa tekoälyn avulla potilaiden hoidon valintaa ja tulosten ennustamista sekä löytää uusia lääkeyhdistelmiä ja kasvaimen mikroympäristön vaikutuksia.

Kaikki osaprojektit ovat yhteydessä toisiinsa myös data-analyysissä, jossa kaikki osaprojektit osallistuvat Discovery Platformin hallinnointiin ja usein myös sen kehittämiseen. Ainutlaatuinen ja nopeasti lisääntyvä data tarjoaa erinomaisen perustan uusille sovelluksille ja lähestymistavoille datatieteessä.

Onnittelut kaikille uusille isäntäosaprojekteille!