Patients and researchers met at the Lung Cancer Awareness Month event

Potilaat ja tutkijat tapasivat keuhkosyöpäkuukauden tilaisuudessa

Marraskuussa vietetään kansainvälistä keuhkosyöpäkuukautta. Keuhkosyöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen tarkoitetussa potilas-tutkijatapaamisessa Biomedicumissa tiistaina 15.11. klo 17-19 kuultiin Heidi HaikalanIlkka Ilosen ja Emmy Verschurenin tutkimusryhmien työstä. Osallistujat pääsivät myös tutustumiskierrokselle kahteen laboratorioon.

Laboratoriokierroksilla nähtyä

Tutustuimme translationaalista keuhkosyöpätutkimusta tekevän tutkimusryhmän laboratorioon Suomen molekyylilääketieteen instituutissa (FIMM), joka sijaitsee Meilahdessa, Biomedicum 2:ssa. Paikalla tutkimusryhmästä olivat Iris LähdeniemiElissar Al KazziCeren Seref VujaklijaNora Linnavirta ja Emmy Verschuren. Osallistujat saivat nähdä, miten näyte ensin prosessoidaan mekaanisesti ja entsymaattisesti, sekä kuinka magneettinet-soluseparaatiomenetelmä toimii, ja kuinka robotti annostelee soluja lääkeanalyysia varten.

Ceren and Nora demonstrated how to cut tissue blocks for histological staining.

Ceren ja Nora esittelivät kuinka kudosblokkeja leikellään histologista värjäystä varten.

Once the tissue blocks have been dissected and placed on histolayers, the tissue can be stained with different antibodies, for example for cancer markers. The image shows an example of a mouse lung cancer blot.

Kun kudosblokit on leikelty ja asetettu histolasille, kudosta voi värjätä eri vasta-aineilla esimerkiksi syöpämarkkereita varten. Kuvassa näkyy esimerkkinä käytetty hiiren keuhkosyöpäleike.

Iris Lähdeniemi will present organoid staining results to the participants, which can be used to study the quality and cell type of organoid cultures. Caption by Iris Lähdeniemi.

Iris Lähdeniemi esittelee osallistujille organoidien värjäystuloksia, joiden avulla on mahdollista tutkia organoidikasvatusten laatua ja solutyyppiä. Kuvatekstit: Iris Lähdeniemi.

Pääsimme tutustumaan myös Haikalabiin. Väitöskirjatutkija Bassel Alsaed perehdytti osallistujia pipetoinnin saloihin ja esitteli kolmiuloitteisesti kasvatettuja syöpänäytteitä (organoideja).

PhD researcher Bassel Alsaed introduced the participants to the secrets of pipetting and presented triple-grown cancer samples (organoids).
PhD researcher Bassel Alsaed introduced the participants to the secrets of pipetting and presented triple-grown cancer samples (organoids).

Tilaisuuden järjestivät Suomen Syöpäpotilaat ry, iCAN, HaikaLabHappy Lungs Lab ja FIMM Translational Lung Cancer Lab.

Keuhkosyöpätutkimuksesta Syöpälinjalla-podcastissa

Heidi Haikala ja Ilkka Ilonen vierailivat marraskuussa myös Suomen Syöpäpotilaat ry:n Syöpälinjalla-podcastissa kertomassa omasta polustaan keuhkosyöpätutkijoiksi, sekä tutkimuksen haasteista ja mahdollisuuksista.

Lämpimät kiitokset kaikille tapaamiseen osallistuneille ja järjestämisessä mukana olleille!

Kuvat: Inka Tuomisto/PSWFolders Oy