Finnish Flagships: the courage to reform research

Suomen lippulaivat: rohkeutta uudistaa tutkimusta

iCAN on osa Suomen Akatemian lippulaivaohjelmaa. Kymmenen lippulaivahanketta luovat korkeatasoista tutkimusta, kestäviä ratkaisuja ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Lippulaivat ovat klustereita, joissa yhdistyvät tiivis yhteistyö yritysten ja yhteiskunnan kanssa, sopeutumiskyky ja isäntäorganisaatioiden vahva sitoutuminen. Niitä isännöi seitsemän yliopistoa, viisi tutkimuslaitosta, Helsingin yliopistollinen sairaala ja Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu. iCAN valittiin yhdeksi lippulaivoista vuonna 2019, ja ohjelman toinen kausi jatkuu vuoteen 2026.

Kymmenellä suomalaisella lippulaivalla on rohkeutta uudistaa tutkimusta ja samalla syventää monitieteistä yhteistyötä sekä suomalaisten että kansainvälisten tahojen välillä.

Ne luovat tulevaisuuden osaamista ja kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin ja edistävät talouskasvua esimerkiksi kehittämällä uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Tarjoamalla huomattavaa pitkän aikavälin rahoitusta lippulaivaohjelma nopeuttaa eri toimijoiden aktiivista yhteistyötä ja helpottaa järjestelmällisten toimien kehittämistä ja laajentamista.

Suomen Akatemian kokonaisrahoitusosuus Suomen lippulaivaohjelmaan on yli 100 miljoonaa euroa. Isäntäorganisaatiot tukevat lippulaivoja lisäksi 500 miljoonalla eurolla. Akatemia on myös valmis rahoittamaan uusia lippulaivoja 20 miljoonalla eurolla lisää tulevina vuosina.

Lue lisää iCANista ja kaikista muista lippulaivahankkeista äskettäin päivitetystä interaktiivisesta esitteestä (saatavilla myös suomeksi).

iCAN osana lippulaivaohjelmaa: Katso lyhyt esittelyvideomme.