Cancer Data Science Tenure-Track position open at Faculty of Medicine, University of Helsinki

Syöpädatatieteen professuuri -tehtävä avoinna Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa (Helsingin yliopisto)

Syöpädatatieteen professuuri

Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa on avoinna syöpädatatieteen professorin virka erinomaisille hakijoille. Virka on osa iCAN Digital Precision Cancer Medicine -lippulaivahankkeen (iCAN Digital Precision Cancer Medicine Flagship Project, ican.fi) rekrytointialoitetta, ja siihen sisältyy huomattava startup-paketti.

Tehtävän rooli ja tavoitteet

Syöpä on laajalle levinnyt sairaus, joka koskettaa miljoonia ihmisiä, ja yhä digitalisoituneemmassa maailmassa on yhä tärkeämpää hyödyntää digitaalista terveystietoa sekä genomiikan ja muiden molekyyliprofilointitekniikoiden kehitystä potilaskeskeisessä syövän hoidossa.

Suomella on kansainvälisesti erityisiä vahvuuksia tällä alalla, mikä luo rikkaan ympäristön poikkeukselliselle tutkimukselle. Tällä alalla on myös todellisia vaikutuksia koulutukseen, sillä se antaa uusille terveydenhuollon ammattilaisille edellytyksiä datatieteen alalla, jotta heillä olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet parantaa diagnostiikkaa ja hoitoja.

Tehtävässä menestyneellä hakijalla on keskeinen rooli lääketieteellisen tiedekunnan strategisten tavoitteiden toteuttamisessa digitalisaatio-oppimisen ja tiedonkeruun alalla sekä monitieteisen tieteellisen yhteistyön kehittämisessä. Menestyvä hakija tukee myös iCAN-lippulaivahanketta sen tavoitteessa muodostaa kansainvälisesti tunnustettu osaamiskeskittymä tällä alalla. iCANin tavoitteena on profiloida yli 10 000 tapausta vuoteen 2026 mennessä.

Mikä auttaisi sinua onnistumaan tässä kutsussa?

  • Tohtorin tutkinto ja kokemusta asiaan liittyviltä aloilta, esim. datatieteestä, tietojenkäsittelytieteestä, tilastotieteestä tai bioinformatiikasta.
  • Todistettu kokemus korkealaatuisen tieteellisen tutkimuksen tekemisestä.
  • Olet dynaaminen henkilö, joka haluaa vakiinnuttaa asiantuntemuksensa monialaisessa ja erittäin yhteistyökykyisessä ympäristössä.

Mitä tehtävä tarjoaa?

Kyseessä on jännittävä virka syöpätutkimuksen alalla, ja iCAN-lippulaivahankkeesta rahoitetaan merkittävä käynnistyspaketti. Valitun hakijan kanssa neuvotellaan neljän vuoden rahoitus, johon sisältyy myös hakijan oman tutkimusryhmän palkka- ja muiden kustannusten rahoitus. Rekrytointi tapahtuu joko apulais-, apulais- tai varsinaisen professorin tasolla. Helsingin yliopistossa tällaisten virkojen palkat voivat vaihdella 4 500-10 600 euron välillä (vaatimustaso 7-10) riippuen hakijan tasosta ja kokemuksesta.

Kiinnostaako hakeminen?

Voit hakea tehtävää lähettämällä hakemuksesi liitteineen Helsingin yliopiston sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta alla olevan linkin kautta. Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 22. kesäkuuta 2023 (GMT +2).

https://jobs.helsinki.fi/job/Assistant-Associate-Professor-in-Cancer-Data-Science/771713702/