Täsmällisen syöpälääketieteen tohtorikoulutuspilotti käynnistyy vuonna 2024

Suomen opetus- ja kulttuuriministeriö ilmoitti 7.2.2024, että yliopistoille myönnetään 255 miljoonaa euroa eri alojen tohtorikoulutuksen uusien käytäntöjen pilotointiin vuosina 2024-2027. Täsmäsyöpälääketieteen tohtorikoulutuspilotille, joka perustuu iCAN Digital Precision Cancer Medicine -lippulaivahankkeeseen, myönnettiin 152 tohtoripaikkaa ja 38,8 miljoonan euron rahoitus.

Tarkkuuden syöpälääketieteen pilottihankkeen tavoitteena on parantaa tohtorikoulutuksen tehokkuutta ja työmarkkinarelevanssia iCAN-lippulaiva-alueella. Se on viiden yliopiston (Helsingin yliopisto koordinaattorina, Itä-Suomen yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto ja Turun yliopisto) ja niiden terveydenhuollon tarjoajien (HUS Helsingin yliopistollinen sairaala, Pohjois-Savon, Pohjois-Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen hyvinvointipalveluiden maakunnat) yhteistyöhanke. Pilotti on järjestetty Suomen syöpäkeskus FICANin alueellisten solmupisteiden ympärille, jotka osallistuvat kansalliseen iCAN-lippulaivaohjelmaan, mikä tarjoaa synergiaetua pilotille. Lisäksi mukana on kolme teollisuuden ja kolmannen sektorin kumppania: Pharma Industry Finland (PIF), Healthtech Finland, Finnish BioIndustries (FIB) ja Suomen Syöpäinstituutti.

Tiivis vuorovaikutus akateemisen tohtorikoulutuksen ja tulevien työnantajien välillä on erinomainen tilaisuus edistää innovaatioita ja ratkaisuja täsmällisessä syöpälääketieteessä ilmeneviin tarpeisiin.

Kiitos kaikille yhteistyökumppaneillemme tähänastisesta yhteistyöstä!

Tohtorikoulutettavia koskeva haku julkaistaan pian, sillä pilottihankkeen ensimmäisen tohtorikoulutettavien kohortin odotetaan aloittavan elokuussa 2024 ja toisen kohortin tammikuussa 2025.

Kuva: Kapina Oy