Researchers reveal gene that suppresses growth of colorectal cancer tumors

Tutkijat paljastivat geenin, joka heikentää syöpäkasvaimen kasvua suolistossa

Uudet tutkimustulokset auttavat ymmärtämään mekanismeja, jotka johtavat erilaisiin suoliston kasvaimiin. Tutkijat osoittivat, että Lef1-geeni vähentää suolistosyövän kantasolulokeroita ja siten vaimentaa kasvaimen kehittymistä ja kasvua.

Syövän syntymekanismeja tutkiva ryhmä Helsingin yliopistossa raportoi juuri ilmestyneessä Science Advances -lehdessä uusia tutkimustuloksia suolistosyövän esiasteista, erityisesti syövän kantasoluista. Syövän kantasolut ylläpitävät kasvaimen kasvua, ja ne sijaitsevat erityisessä mikroympäristössä, kantasolulokerossa, joka säätelee niiden määrää ja aktiivisuutta. Kantasoluilla on tärkeä rooli syövän hoidossa.

Tutkimus on osa Helsingin yliopiston ja HUSin yhteistä iCAN-lippulaivahanketta, jonka tavoitteena on kehittää uusia ratkaisuja yksilölliseen syöpälääketieteeseen.

Lef1-geeni ei lisää solujen kasvua, vaan vähentää kantasolulokeroita

Tuoreessa tutkimuksessa tutkijat osoittivat, että Lef1-geeni vaimentaa syöpäkasvaimen kehittymistä ja kasvua. Vaikutus perustuu Lef1-geenin kykyyn estää syövän kantasolulokeroiden muodostumista.

– Lef1-geeni löydettiin 30 vuotta sitten, ja 20 vuotta sitten sen toiminnan todettiin liittyvän suolistosyöpään. Tämän jälkeen oletettiin, että Lef1 toimii kuten sen sukulaisgeeni Tcf4, joka lisää solujen kasvua terveessä suolessa ja syövän esiasteissa, polyypeissä ja adenoomissa, kertoo Akateemikko, iCANin tieteellinen johtaja Kari Alitalo

Näin ei kuitenkaan ole. Lef1-geeni ei ilmene terveessä suolessa, mutta sen sijaan se alkaa toimia kasvainsoluissa ja estää niissä syövän kantasolulokeroiden muodostumista. Kun tutkimuksessa estettiin Lef1-geenin ilmeneminen, syövän kantasolulokerot lisääntyivät ja syöpäpesäkkeiden kasvu kiihtyi.

Tutkijat havaitsivat myös, ettei Lef1-geeni toimi paksusuolen niin sanotuissa sahalaitakasvaimissa. Näissä kasvaimissa lisääntyneet kantasolulokerot muodostavat sahalaitakuvion kasvaimen pintasolukossa.

Tutkimustulokset auttavat ymmärtämään kantasolujen roolia syövän esiasteissa

Syövän kantasoluihin kohdentuvat hoidot ovat avainasemassa syövän hoidossa. Kantasoluilla on pidempi elinikä kuin erilaistuneemmilla soluilla, joilla on syöpäkasvaimessa lyhyt elinikä ilman hoitoakin. Terveessä suolessa useimmat erilaistuneet solut, kuten limaa tai suolihormoneja tuottavat tai ravintoa elimistöön siirtävät solut, uusiutuvat kantasoluista monimutkaisen geeniohjelman mukaisesti alle viikossa. Samalla ”vanhat” suolen solut poistetaan ulosteisiin.

Tähän normaaliin geeniohjelmaan tulee oikosulku, kun DNA-vaurio aktivoi syöpägeenin tai estää solujen kasvua rajoittavan geenin toimintaa. Tällöin liiallinen kasvu ikään kuin jää päälle normaalisoluissa, ja ne altistuvat muiden geenien mutaatioille, joita tarvitaan syövän esiasteen kehittymiseen elimistöön tunkeutuvaksi syöpäkasvaimeksi. Tämä on yleensä hidas prosessi, joka vaatii vuosikausia. Siksi suolistosyövän esiasteita kannattaa poistaa suolen tähystyksen yhteydessä, varsinkin iäkkäiltä henkilöiltä.

Lef1-geenin tehtävä elimistössä on säädellä sen alaisuudessa toimivien geenien toimintaa. Tutkimuksen tulokset auttavat löytämään näiden joukosta sellaisia geenejä, joihin kantasolulokeroiden toimintaa estäviä lääkeaineita voidaan paksusuolen syövän hoidossa kohdentaa.

Kuva: Syövän kantasolut sijaitsevat erityisessä mikroympäristössä, kantasolulokerossa, joka säätelee niiden määrää ja aktiivisuutta. Vaaleanpunaiseksi värjättyjä kantasolulokeroita suolen adenoomakasvaimessa. Solujen tumat (DNA) on värjätty sinisiksi.

Lisätiedot

Kari Alitalo, Akateemikko, iCAN tieteellinen johtaja, Helsingin yliopisto
kari.alitalo@helsinki.fi

Sarika Heino, FM, tutkija, Helsingin yliopisto
sarika.heino@helsinki.fi

Alkuperäinen artikkeli: Lef1 restricts ectopic crypt formation and tumor cell growth in intestinal adenomasHeino S, Fang S, Lähde M, Högström J, Nassiri, S, Campbell A, Flanagan D, Raven A, Hodder M, Nasreddin N, Xue H, Delorenzi M, Leedham S, Petrova T, Sansom O, Alitalo K*. Science Advances Nov 17 2021. DOI: 10.1126/sciadv.abj0512