How citizens and cancer patients can be involved in iCAN?

  • Become a BioBank donator
  • The voice of patients and donors: Patient and Citizen Advisory Board – Potilas-ja kansalaisvaikuttamisen neuvottelukunta (POTKU)
    A. WHAT? Potilaan osallisuus ja potilasjärjestöt ovat iCAN-lippulaivassa merkittävässä roolissa. Potilaat ovat aktiivisesti mukana tutkimusten suunnittelussa ja toiminnan kehittämisessä. Tämän tavoitteen edistämiseksi iCANiin on perustettu Potilas- ja kansalaisvaikuttamisen neuvottelukunta, joka aloitti toimintansa huhtikuussa 2020.Neuvottelukunnassa on yhteensä 10 jäsentä ja kaksi varajäsentä, ja kausi on kaksivuotinen.
    B. WHY? Neuvottelukunnan tehtävänä on kehittää potilaan ja kansalaisten osallisuutta iCAN-lippulaivassa ja sen tutkimusprojekteissa, ideoida ja luoda toimintamalleja osallisuudelle, toimia linkkinä potilaiden kansalaisten, tutkijoiden ja muiden sidosryhmien välillä sekä ehdottaa konkreettisia toimia osallisuuden edistämiseksi. iCAN Lippulaivan, tutkijoiden ja potilasjärjestöjen välisen yhteistyön sekä aktiivisen vuoropuhelun avulla on mahdollista luoda uusia, digitaalista terveysdataa hyödyntäviä ja yksilöllistä syövän hoitoa kehittäviä ja tukevia toimintatapoja.
  • iCAN ja POTKU järjestävät potilaille ja kansalaisille kaikille avoimia tilaisuuksia, lisätietoja löydät täältä [LINKKI] sekä potilasjärjestöjen www-sivuilta [LINKKI SSP, EuropaDonna, Colores, EUPATI]