Group photo

Munasarjasyöpätutkimus toi yhteen potilaita ja tutkijoita Biomedicumissa

In English: About 60 researchers, patients, their loved ones, and citizens interested in cancer research gathered in Biomedicum on May 11 to meet and discuss the advances in ovarian cancer research. The meetup ended with a lab tour where participants had a chance to see ”behind the scenes” and learn more. The warm and supportive atmosphere left both the researchers and participants hoping for more meetups in the future!

Toukokuussa Biomedicumin kolmannesta kerroksesta kantautui innostunutta puheensorinaa, kun 40-henkinen joukko tutkijoita ja potilaita kohtasi laboratoriotilojen tutustumispisteillä. Teemana oli munasarjasyöpätutkimus vuosittain 8.5. järjestettävän munasarjasyövän tietoisuuspäivän kunniaksi. 


Vielä suurempi joukko oli koolla hetkeä aiemmin, kun myös verkon yli osallistuneet pääsivät kuulemaan apulaisprofessori Anniina Färkkilän ja prof. Sampsa Hautaniemen esitykset SPACE- ja DECIDER-hankeista. Pyöreän pöydän keskustelussa kuulimme myös dos. Johanna Hynnisen, apulaisprof. Liisa Kaupin, dos. Heini Lassuksen ja dos. Anna Vähäraution tutkimuksesta. Osallistujia kiinnostivat muun muassa tutkimuksen yhteys potilaiden hoitoon, lupaavimmat tutkimussuunnat ja HRD-testaus. Tutkimussanastokin tuli osallistujille tutummaksi keskusteluosiossa, kun saimme määritelmiä monelle tutkijoiden arkikieleen kuuluvalle termille, kuten ”kliiniselle tutkimus”, ”biomarkkeri” tai ”seroosi”.

Kuvassa vasemmalta Anna Vähärautio, Liisa Kauppi, Heini Lassus, Johanna Hynninen, Sampsa Hautaniemi ja Anniina Färkkilä.

Laboratoriokierroksella koettua

Laboratoriokierroksella osallistujat pääsivät näkemään kulissien taakse tutkijoiden arkeen ja myös itse kokeilemaan, millaisia työvaiheita näytteiden käsittelyyn kuuluu. Laboratorioiden nuoret tutkijat saivat osallistujilta erityiskiitokset. Kiitos myös heille, jotka eivät osuneet näihin valokuviin!

Tutkimusta tehdään niin ”wet labin” kuin ”dry labinkin” puolella. Kuivan puolen kiinnostavilla pisteillä tutustuttiin muun muassa teköälyn kouluttamiseen Oskari Lehtosen, Shams Salloumin ja Yilin Lin johdolla.

Tilaisuuden palautteissa kiiteltiin lämmintä tunnelmaa. Kohtaaminen motivoi tutkijoita työssään ja tuo toivoa potilaille hoitojen kehittymisestä. Suuret kiitokset kaikille tutkijoille, jokaiselle osallistujalle paikan päällä ja verkossa, sekä Suomen Syöpäpotilaat ry:lle yhteistyöstä tilaisuuden järjestämisessä!

Anniina Färkkilä ja laboratoriokierrosta koordinoinut Karen Ahlnäs.