iCAN to launch molecular profiling of cancer samples this autumn

iCAN käynnistää syöpänäytteiden molekyyliprofiloinnin tulevana syksynä

Laajassa, eri syöpätyyppejä tarkastelevassa tutkimuksessa tarkkaa tietoa syöpäkasvaimesta yhdistetään potilaan muihin terveystietoihin uudenlaisella tavalla. Tutkittavat näytteet kerätään potilailta eri puolilla HUSia biopankkisuostumuksella, eli ne ovat myös muiden tutkijoiden hyödynnettävissä.

Molekyyliprofilointi on tärkeä työvaihe syövän täsmälääketieteen kehittämisessä. Siinä selvitetään molekyylitasolla syöpäkasvaimen ominaisuuksia, joita tunnistamalla on mahdollista kehittää tarkasti kohdennettua diagnostiikkaa ja hoitoa. iCANin päämääränä on muun muassa molekyyliprofiloinnin avulla kehittää digitaalisen yksilöllisen syöpähoidon ja diagnostiikan edellytyksiä ja käyttöönottoa sekä parantaa potilaiden elämänlaatua.

Tiedot molekyyliprofiloinnista palautuvat biopankkiin tulevaisuuden tutkimuksia varten

Helsingin Biopankkiin ja Hematologiseen biopankkiin kerättäviä syöpäpotilaiden näytteitä ja niihin yhdistettäviä terveystietoja analysoidaan HUSin tietoaltaan erillisessä analytiikkaympäristössä. Tavoitteena on tehdä molekyyliprofilointi ainakin 15 000 näytteestä. Tutkimuksessa tuotettu molekyyliprofilointi palautuu hankkeen jälkeen biopankkiin, jolloin aineistoa kertyy samalla myös tulevaisuuden biopankkitutkimuksille.

Vuoden 2021 alussa iCANissa käynnistettiin 15 alaprojektia, joiden toteutukseen osallistuu yli 200 osaajaa HUSista ja Helsingin yliopistosta. Laajassa, poikkitieteellisessä yhteistyössä ovat mukana Eteläisen syöpäkeskus FICAN SouthinHelsingin Biopankin ja Hematologisen biopankin lisäksi HUSin Syöpäkeskus, Vatsakeskus, Sydän- ja keuhkokeskus, Pää- ja kaulakeskus, Neurokeskus, Diagnostiikkakeskus, Lasten ja nuorten sairauksien sekä Naistentautien ja synnytysten yksiköt.