Are you our new Patients and Citizen Advisory Board member?

Hae mukaan Potilas- ja kansalaisvaikuttamisen neuvottelukunta POTKUun

In English: We are seeking two new members for our Patient and Citizen Advisory Board (POTKU) for the 2024-2026 term. Meetings are conducted in Finnish, which is why this call for applications below is also in Finnish. However, communication is the most important aspect, so we encourage you to apply even if your Finnish is not perfect. For more information, please contact ican-comms@helsinki.fi.iCAN Digital Precision Cancer Medicine on yksi Suomen Akatemian lippulaivahankkeista, jonka taustaorganisaatioina ovat Helsingin yliopisto ja HUS. Uusia alaprojekteja tullaan aloittamaan pian myös Läntisen, Itäisen, Pohjoisen ja Sisä-Suomen Syöpäkeskuksen alueilla.

iCANissä suostumuksen antaneiden potilaiden näytteiden geeniprofilointitiedot yhdistetään rekisteri- ja terveystietoihin iCAN Discovery Platformissa. Tavoitteena on mahdollistaa uusia tutkimuksen läpimurtoja. iCANissä tutkitaan laajasti erityyppisiä syöpiä. 

Hankkeessa potilaiden osallisuus ja potilasjärjestöt ovat merkittävässä roolissa. Potilas- ja kansalaisvaikuttamisen neuvottelukunta, johtoryhmän potilasjärjestöedustajat ja potilasyhteisö laajemminkin ovat aktiivisesti mukana hankkeessa. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata, että potilaiden ja kansalaisten osallisuus tulee huomioiduksi iCANissä. Neuvottelukuntana tuemme hankkeen viestintää, ideoimme tapahtumia, kehitämme potilasosallisuutta yhdessä tutkijoiden kanssa, kommentoimme projektihakemuksia ja olemme tutkijayhteisön käytettävissä potilasosallisuuskysymyksissä.

Etsimme nyt kahta uutta jäsentä Potilas- ja kansalaisvaikuttamisen neuvottelukuntaan. 

Neuvottelukunnan kokouksia on noin neljä kertaa vuodessa. Kokouksista ja muista vapaaehtoisista tehtäväksiannoista maksetaan pieni korvaus. Toivomme, että uudet jäsenet sitoutuvat elämäntilanteen salliessa olemaan mukana vuoden 2026 loppuun saakka.

Lähetä hakemuksesi projektisuunnittelija Marketta Liljeströmille osoitteeseen ican-comms@helsinki.fi  2.5.2024 mennessä. Hakemuksia käsitellään luottamuksellisesti.

Kerro hakemuksessasi

1) Mikä motivoi sinua hakemaan neuvottelukunnan jäseneksi?

2) Millaista potilas- tai kansalaisnäkökulmaa ja -ryhmiä edustaisit neuvottelukunnassa? (Oletko esimerkiksi aktiivisesti mukana potilasjärjestön toiminnassa, itse sairastunut tai läheinen? Ellet, mistä näkökulmasta olet kiinnostunut syöpätutkimuksesta?)

3) Onko sinulla kokemusta tai aiempaa tietoa (syöpä)tutkimuksesta esim. tutkimuspotilaana, koulutuksen, ammatin tai muun kiinnostuksen ja harrastuneisuuden kautta? 

4) Missä asut ja mihin ikäryhmään kuulut? Pystytkö lukemaan ja keskustelemaan auttavasti myös englanniksi? Kokouksemme ovat suomeksi, mutta iCANin ja tutkimuksen kieli on pitkälti englanti, joten kielitaidosta on paljon hyötyä, mutta kommunikaatio on tärkeintä – ei täydellinen kielioppi tai ääntämys.


Otamme valinnassa huomioon hakijoiden asuinpaikat, ikäryhmän ja neuvottelukunnan sukupuolijakauman, jotta neuvottelukunta olisi mahdollisimman moniääninen.


Hakuaika päättyy 2.5.2024 ja päätöksistä ilmoitetaan hakijoille toukokuun loppuun mennessä. Lisätietoja sähköpostitse tai puhelimitse Marketta Liljeströmiltä marketta.liljestrom@helsinki.fi / 050 336 0952.