Black melanoma awareness ribbons

Melanooman tietoisuuskuukausi – tietoa tutkimuksesta potilaille

Briefly in English: iCAN is organizing a series of patient-researcher meetups. These events aim to gather patients, interested citizens, and researchers together for conversations and to generate inspiring new ideas. To mark the melanoma awareness day, FICAN West hosted an event in Turku, where we learned more about Finnish melanoma research projects. The meetup concluded with a lab tour that provided behind-the-scenes look at the research facilities. The event was organised in collaboration with iCAN, FICAN West, Association of Cancer Patients in Finland, and EUPATI Finland.

Toukokuu on melanooman tietoisuuskuukausi. Kokoonnuimme kuukauden kunniaksi tiistaina 21.5.24 Turkuun kuulemaan ajankohtaisia uutisia melanooman tutkimuksesta Suomessa. Toive tilaisuuden järjestämisestä nousi Suomen Syöpäpotilaat ry:n melanoomapotilasverkostosta. Puhujina toimivat syöpälääkärit Pia Vihinen, Saana Virtanen ja Maria Sundvall, ihotautilääkäri Pilvi Riihilä, väitöskirjatutkija FM Saara Koskela sekä lasten melanoomista väitellyt Emma Rousi. Päivä päättyi kierrokseen Medisiina D:n tutkimuslaboratoriossa.

Vasemmalta illan puhujista Emma Rousi, Pilvi Riihilä, Pia Vihinen, Maria Sundvall ja Saana Virtanen, sekä EUPATI Suomen johtoryhmän jäsen Johanna Reiman.

Levinneen melanooman lääkehoidossa on otettu upeita edistysaskelia, mutta tutkimusta tarvitaan kipeästi edelleen. Uusien lääkkeiden tuominen markkinoille vaatii tarkasti säädellyn ja monitoroidun tutkimuksen kautta saatua tietoa lääkkeen tehosta ja turvallisuudesta. Tutkimusta ei voitaisi tehdä ilman melanoomaan sairastuneita, jotka ovat valmiita antamaan biopankkisuostumuksen, tai osallistumaan tutkimusprojekteihin tutkimuspotilaina.

Tilaisuudessa kuulimme Turussa toteutetuista ja käynnissä olevista melanoomatutkimuksista – sekä lääkeyritysten sponsoroimista, että tutkijalähtöisistä. Vihinen esitteli projekteja, joissa on esimerkiksi vertailtu erilaisia lääkehoitoja keskenään, lääkkeiden haittavaikutuksia (esim. mahdollisia sydänhaittoja), tai sitä, olisiko hoitoa mahdollista antaa lyhyempänä kuurina tehon heikentymättä. Tutkimuksessa selvitetään myös esimerkiksi syitä siihen, miksi kasvaimet saattavat kehittää vastustuskyvyn lääkkeelle (lääkeresistenssi).


Nykyään puhutaan paljon yksilöllistetystä syövänhoidosta. Tarkka kasvaimen geeniprofiloinnin avulla saatu tieto voi auttaa hoidon valinnassa. Geeniprofiloinnilla on merkittävä rooli esimerkiksi Finprove-tutkimushankkeessa, joka on kansallinen vaiheen 2 lääketutkimus edenneessä syövässä, jossa mukana on myös sellaisia melanoomapotilaita, joilla perinteiset hoitovaihtoehdot on käytetty. Finproveen rekrytoidaan potilaita ympäri Suomen. Proexmet on puolestaan Turun yliopiston ja TYKSin tuorenäytekeräys. Projektissa tehdään näytteiden geenianalyysi, ja syöpäsolujen ja syövän kantasolujen proteogenominen analyysi ja lääkeherkkyystutkimus. Tavoitteena on saada tarkempia tietoja kasvaintyypistä, kartoittaa hoidon onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä ja mahdollisia uusia tulevaisuuden hoitovaihtoehtoja. Näistä hankkeesta tilaisuudessa kertoi Maria Sundvall.

Saara Koskela esitteli väitöstutkimustaan, jonka tavoitteena on etsiä keinoja immunoterapioiden hoitovasteen ja vastustusmekanismien kehittymisen ennustamiseen. Luento-osuus päättyi Emma Rousin puheenvuoroon lasten melanoomista.

Laboratoriokierroksella pääsimme tutustumaan Medisiina D:n upeisiin tiloihin Pilvi Riihilän johdolla. Mukana kierroksella olivat myös Sundvall ja Vihinen.


Jos olet kiinnostunut mahdollisuudesta osallistua tutkimukseen tutkimuspotilaana tai antaa (biopankki)suostumus, kannattaa asia ottaa puheeksi hoitavan lääkärin kanssa. Alla on muutamia linkkejä, joiden kautta voi halutessaan myös itse etsiä Suomessa käynnissä olevia melanoomatutkimuksia. Kliinisissä lääketutkimuksissa, eli tutkimuksissa, joissa lääkeaineiden tehoa ja turvallisuutta tutkitaan antamalla lääkettä potilaille, on tarkat sisäänottokriteerit, eli kunkin potilaan soveltuvuus tutkimuspotilaaksi arvioidaan yksilöllisesti.

Tilaisuus järjestettiin osana iCANin potilas- ja kansalaisvaikuttamisen neuvottelukunnan lanseeraamaa potilas-tutkijatapaamisten sarjaa. Lämpimät kiitokset puhujille – oli suuri etuoikeus päästä kuulemaan, kysymään, keskustelemaan ja näkemään! Lämpimät kiitokset myös, paikan päällä ja verkossa osallistuneille, sekä yhteistyössä tilaisuuden kanssamme järjestäneille!


Linkkejä

Lisätietoa järjestäjistä:

Läntinen syöpäkeskus (FICAN West), Suomen Syöpäpotilaat ry., EUPATI Suomi ja iCAN.